Programvaran SBLCore

Programvara för att skapa och hantera säkerhetsdatablad

SBLCore är en programvara som löser alla administrativa uppgifter i samband med skapandet av säkerhetsdatablad. Den kommer att uppskattas av alla tillverkare, importörer och distributörer av kemikalier och blandningar, vilket avsevärt kommer att påskynda arbetet jämfört med manuell bearbetning av säkerhetsdatablad.

Om du vill minimera risken för fel i säkerhetsdatabladet utan att behöva söka efter lagstiftningsändringar, välj SBLCore.

SBLCore Blue

Jämnt fördelade kostnader med möjlighet till förskottsbetalning redan från 1 månad. Prenumerationen innehåller redan uppdateringar för att säkerställa allt är lagstiftningsmässig riktighet.

SBLCore Green

Engångsköp av en programvarulicens som innehåller uppdateringar för de första 12 månaderna. Efter denna period kan ytterligare uppdateringar köpas.

TEST

SBLCore
i 14 dagar gratis

Prova programvaran SBLCore i vår kostnadsfria version och utan förpliktelser.

Testversionen övergår inte automatiskt till en prenumeration. Du kan beställa din prenumeration direkt på webbsidan eller genom att kontakta vår försäljningsavdelning via sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Programvaran kommer att informera dig om antalet dagar fram till slutet av din provperiod.
 • De säkerhetsdatablad som du skapar i testversionen av programvaran överförs på begäran till den köpta fullständiga versionen.

Jämfört med den fullständiga versionen är endast vissa funktioner begränsade:

 • Säkerhetsdatabladet kan inte exporteras
 • Säkerhetsdatabladet innehåller en vattenstämpel
 • Valda sektioner är förkortade
Varför börja använda programvaran SBLCore

Huvudfördelar med programvaran SBLCore

Automatiska funktioner

säkerställande av automatisk produktklassificering, automatisk komplettering av fraser

Intuitiv miljö

användarvänlig och intuitiv programvarumiljö som är lätt att använda

Support och utbildning

kostnadsfri support via e-post och telefon, omfattande utbildningsmöjligheter

Språkkunskaper

programvaran kan användas för 36 stater i 27 språkversioner

Mest använda funktioner

Funktioner i programvaran SBLCore

Programvaran SBLCore erbjuder en mängd olika funktioner för att underlätta alla aktiviteter relaterade till skapande och hantering av säkerhetsdatablad för kunden. Vi utvecklar ständigt alla funktioner och lägger till nya.

Säkerhetsdatablad

Skapande av säkerhetsdatablad

Att ta fram ett säkerhetsdatablad i programvaran går mycket snabbt. Tack vare automatiska funktioner räcker det att fylla i grundinformationer och programvaran beräknar klassificeringen av produkten och kompletterar texterna i alla avsnitt baserat på de resulterande H-fraser. I redigeringsverktyget för säkerhetsdatablad finns möjlighet att lägga till UN-nummer inom ADR, katalognummer och lagringsklass.

De skapade säkerhetsdatabladen och underlagen kan enkelt arkiveras i programvaran. Export är möjligt till .pdf-, .xlsx- och .docx-filer, eller till en special .sbl-fil som är utformad för att dela data mellan användare av programvaran SBLCore.

Klassificering

Automatisk klassificering och balansräkning

Baserat på procentandelarna av de enskilda beståndsdelarna i blandningen och deras toxikologiska och ekotoxikologiska information beräknar programvaran automatiskt den resulterande klassificeringen. En del av den automatiska klassificeringen är den så kallade klassificeringsbalansen.

Klassificeringsbalansen förklarar hur programmet beräknade klassificeringen av blandningen och vilka indata användes. Beräkningen inkluderar också härledning av den uppskattade akuta toxiciteten (ATE) och partiella omräkningar av miljöfarlighet. Vid beräkning av blandningens farlighet används summationsformler för att bedöma ämnenas additiva effekter.

Ämnen

Databas över ämnen och skapande av egna ämnen

Programvaran innehåller en egen databas över ämnen med harmoniserad klassificering enligt bilaga VI till CLP-förordningen och ämnen, för vilka exponeringsgränser har fastställts för arbetsmiljön.

Om det önskade ämnet inte finns tillgängligt i databasen kan användaren skapa ett eget ämne eller använda anslutningen till ECHA-databasen, varifrån ämnet enkelt kan importeras och därefter redigeras i programvarans databas.

Utifrån kundens önskemål kan vi också ta fram en skräddarsydd databas över ämnen.

PCN och UFI

PCN-anmälan och UFI-koder

För att effektivisera arbetet kan programvaran skapa en fil i lämpligt format, som sedan kan laddas upp till ECHA:s portal. Programvaran kommer att meddela dig om all obligatorisk information som måste ingå i inlämningen och därmed förenkla den långa manuella ifyllningen.

En av de obligatoriska komponenterna i PCN-anmälan är UFI-koden. Med hjälp av den inbyggda UFI-generatorn är det enkelt att generera en UFI eller en så kallad unik identifierare av blandningens sammansättning, baserat på sammansättningens numeriska kod och företagets momsregistreringsnummer. UFI-koden införlivas sedan i etiketten och i det resulterande säkerhetsdatabladet.

Revision

Kontroll av aktualitet och revision

I listan över säkerhetsdatablad är det lätt att identifiera föråldrade säkerhetsdatablad tack vare en funktion som vi kallar "trafikljus". Det reagerar på ändringar i säkerhetsdatabladets format, på föråldrad obligatorisk klassificering av ämnen i en blandning och på ändringar i kontrollparametrar och utvald lagstiftning. Detta eliminerar långdragen sökning efter lagstiftningsändringar.

Programvaran markerar i orange färg säkerhetsdatablad som har bearbetats enligt ett format som löper ut eller som innehåller ett ämne som kommer att omklassificeras. Ett rött trafikljus indikerar säkerhetsdatablad som har bearbetats enligt ett ogiltigt format eller innehåller ett ämne med gammal klassificering.

Säkerhetsdatabladet uppdateras sedan av revisionsfunktionen, som skapar en kopia av säkerhetsdatabladet med aktuell information och arkiverar det ursprungliga säkerhetsdatabladet.

Översättningar och fraser

Konvertering till ett annat språk och automatiska fraser

En stor förenkling är användningen av automatiska fraser med vilka man helt enkelt kan komplettera säkerhetsdatabladet med text i enlighet med den resulterande produktklassificeringen. Automatiska fraser som innehåller lagstiftning motsvarar den tillämpliga lagstiftningen i landet i fråga och är därför inte en vanlig översättning. Användaren har också möjlighet att lägga till sina egna fraser.

Du kan sedan använda programvaran för att enkelt konvertera det skapade säkerhetsdatabladet till något av de tillgängliga språken som du har köpt.

Etiketter

Design av etiketten och krav på utformning

Etikett redigerare är en användbar hjälpare för att skapa etiketter. I programvaran SBLCore är det möjligt att skapa både själva etiketten med alla obligatoriska texter, samt etikett arket att skriva ut. Både etiketter och ark kan sparas i format pdf, docx och png.

Du kan också förbereda instruktioner för att skapa etiketter som kan användas som underlag för den grafiska avdelningen.

Förutom den obligatoriska texten anger instruktionerna också storleken på symbolerna och hela etiketten, vilket beror på paketets storlek.

Skapande av säkerhetsdatablad

Att ta fram ett säkerhetsdatablad i programvaran går mycket snabbt. Tack vare automatiska funktioner räcker det att fylla i grundinformationer och programvaran beräknar klassificeringen av produkten och kompletterar texterna i alla avsnitt baserat på de resulterande H-fraser. I redigeringsverktyget för säkerhetsdatablad finns möjlighet att lägga till UN-nummer inom ADR, katalognummer och lagringsklass.

De skapade säkerhetsdatabladen och underlagen kan enkelt arkiveras i programvaran. Export är möjligt till .pdf-, .xlsx- och .docx-filer, eller till en special .sbl-fil som är utformad för att dela data mellan användare av programvaran SBLCore.

Automatisk klassificering och balansräkning

Baserat på procentandelarna av de enskilda beståndsdelarna i blandningen och deras toxikologiska och ekotoxikologiska information beräknar programvaran automatiskt den resulterande klassificeringen. En del av den automatiska klassificeringen är den så kallade klassificeringsbalansen.

Klassificeringsbalansen förklarar hur programmet beräknade klassificeringen av blandningen och vilka indata användes. Beräkningen inkluderar också härledning av den uppskattade akuta toxiciteten (ATE) och partiella omräkningar av miljöfarlighet. Vid beräkning av blandningens farlighet används summationsformler för att bedöma ämnenas additiva effekter.

Databas över ämnen och skapande av egna ämnen

Programvaran innehåller en egen databas över ämnen med harmoniserad klassificering enligt bilaga VI till CLP-förordningen och ämnen, för vilka exponeringsgränser har fastställts för arbetsmiljön.

Om det önskade ämnet inte finns tillgängligt i databasen kan användaren skapa ett eget ämne eller använda anslutningen till ECHA-databasen, varifrån ämnet enkelt kan importeras och därefter redigeras i programvarans databas.

Utifrån kundens önskemål kan vi också ta fram en skräddarsydd databas över ämnen.

PCN-anmälan och UFI-koder

För att effektivisera arbetet kan programvaran skapa en fil i lämpligt format, som sedan kan laddas upp till ECHA:s portal. Programvaran kommer att meddela dig om all obligatorisk information som måste ingå i inlämningen och därmed förenkla den långa manuella ifyllningen.

En av de obligatoriska komponenterna i PCN-anmälan är UFI-koden. Med hjälp av den inbyggda UFI-generatorn är det enkelt att generera en UFI eller en så kallad unik identifierare av blandningens sammansättning, baserat på sammansättningens numeriska kod och företagets momsregistreringsnummer. UFI-koden införlivas sedan i etiketten och i det resulterande säkerhetsdatabladet.

Kontroll av aktualitet och revision

I listan över säkerhetsdatablad är det lätt att identifiera föråldrade säkerhetsdatablad tack vare en funktion som vi kallar "trafikljus". Det reagerar på ändringar i säkerhetsdatabladets format, på föråldrad obligatorisk klassificering av ämnen i en blandning och på ändringar i kontrollparametrar och utvald lagstiftning. Detta eliminerar långdragen sökning efter lagstiftningsändringar.

Programvaran markerar i orange färg säkerhetsdatablad som har bearbetats enligt ett format som löper ut eller som innehåller ett ämne som kommer att omklassificeras. Ett rött trafikljus indikerar säkerhetsdatablad som har bearbetats enligt ett ogiltigt format eller innehåller ett ämne med gammal klassificering.

Säkerhetsdatabladet uppdateras sedan av revisionsfunktionen, som skapar en kopia av säkerhetsdatabladet med aktuell information och arkiverar det ursprungliga säkerhetsdatabladet.

Konvertering till ett annat språk och automatiska fraser

En stor förenkling är användningen av automatiska fraser med vilka man helt enkelt kan komplettera säkerhetsdatabladet med text i enlighet med den resulterande produktklassificeringen. Automatiska fraser som innehåller lagstiftning motsvarar den tillämpliga lagstiftningen i landet i fråga och är därför inte en vanlig översättning. Användaren har också möjlighet att lägga till sina egna fraser.

Du kan sedan använda programvaran för att enkelt konvertera det skapade säkerhetsdatabladet till något av de tillgängliga språken som du har köpt.

Design av etiketten och krav på utformning

Etikett redigerare är en användbar hjälpare för att skapa etiketter. I programvaran SBLCore är det möjligt att skapa både själva etiketten med alla obligatoriska texter, samt etikett arket att skriva ut. Både etiketter och ark kan sparas i format pdf, docx och png.

Du kan också förbereda instruktioner för att skapa etiketter som kan användas som underlag för den grafiska avdelningen.

Förutom den obligatoriska texten anger instruktionerna också storleken på symbolerna och hela etiketten, vilket beror på paketets storlek.

Tillgängliga stater och språkversioner

SBLCore finns på 27 språk

Bland de viktigaste fördelarna med programvaran SBLCore är att du kan skapa säkerhetsdatablad för totalt 36 länder, mestadels från EU. Programvaran innehåller färdiga fraser för alla tillgängliga språk.

Med bara ett klick kan du konvertera ditt säkerhetsdatablad till ett språk i något av dessa 36 länder. Om fraserna från ditt säkerhetsdatablad innehåller lagstiftning är detta inte en bokstavlig översättning, utan en infogning av unika fraser anpassade enligt landets lagstiftning.

Andra språkversioner och enskilda statliga enheter läggs till kontinuerligt.

Själva programvarumiljön finns också tillgänglig på 27 språk. Gränssnittsspråket kan enkelt ändras av användaren själv.

Förhandsvisning av exempel på säkerhetsdatablad

Hur fungerar programvaran SBLCore

Videohandledningar för arbete i programvaran

First Steps in SBLCore play

I videorna beskriver vi på ett enkelt sätt olika steg i arbetet med programvaran. De är tillgängliga för våra kunder för att presentera programvaran samt som hjälp om de redan har vår programvara och arbetar i den. Här hittar du information om hur du kommer igång med programvaran, hur du skapar ett säkerhetsdatablad, hur översättningar fungerar eller om hur du exporterar till PCN-portalen.

Support för programvaran SBLCore

Utbildningar, råd och vägledning

Vi är måna om vår kundsupport, och därför kontaktas våra kunder endast av engagerad personal med kunskap om lagstiftning och utmärkta programvarukunskaper.

Programvaran i sig är mycket intuitiv och innehåller detaljerade manualer.

Inledande utbildning

Tack vare den enkla och intuitiva driften i kombination med grundutbildningen kan inte bara operativa specialister utan även utbildad personal hantera SBLCore på mycket kort tid.

Specialiserad support

Support via e-post tillhandahålls av våra specialister som är redo att lösa alla tekniska frågor eller användarproblem på kort tid.

Enkel manual

En tydlig och enkel programvaruhandbok ingår i varje SBLCore-installation, så att användarna av programvaran har den till hands när de behöver den.

Regelbundna uppdateringar

Uppdateringar av programmet säkerställer inte bara dess tekniska stabilitet och smidiga drift, utan garanterar framför allt den lagstiftningsmässiga riktigheten hos de uppgifter som används.

Kompletterande tjänster

Support och rådgivning är en viktig del av våra tjänster. Utöver vår standard kundsupport erbjuder vi även ytterligare tjänster för att hjälpa kunderna med att hantera deras säkerhetsdatablad.

Utbildning i programvaran SBLCore.

Vi beskriver funktionerna i programvaran SBLCore och lär dig hur du använder den på ett effektivt sätt.

Utbildning i skapande av säkerhetsdatablad

I den här utbildningen lär vi dig hur du skapar ett säkerhetsdatablad i programvaran SBLCore.

Utbildning i skapande av SDS med blandning av recept

Tillsammans förbereder vi råvarorna för blandning av egen produkt och skapar ett säkerhetsdatablad baserat på receptet.

Enkel hantering och installation av programvaran

Kundportal

En integrerad del av programvaran är åtkomst till kundportalen, tack vare vilken du har en översikt över programvaruinställningarna, som du också kan ändra efter eget gottfinnande.

Administration av prenumerationen

Kundportalen ger användaren en översikt över prenumerationsstatus och aktiva tjänster. Prenumerationen kan avslutas på det valda datumet och återaktiveras när som helst om det behövs.

Fakturor och hantering av betalningsmetod

I sektionen Fakturering hittar du alla utfärdade fakturor. Fakturor kan laddas ner när som helst och du får också en översikt över deras status. Du kan också hantera dina betalningsmetoder här.

Administration av stater och användare

I kundportalen är det möjligt att aktivera eller inaktivera begärda stater efter behov. Med hjälp av användarhantering kan du lägga till eller ta bort användare, inklusive administration av lösenord.

Kontakt av support

I sektionen Support kan användarna kontakta kundtjänsten direkt via ett formulär med förifyllda uppgifter om kunden. Kommunikation sker vidare via användarens e-post.

Intresserad av programvaran SBLCore?

Kontakta våra specialister

Vem är programvaran lämplig för?
Programvaran är utformad för alla som hanterar kemikalier och blandningar på något sätt och behöver skapa säkerhetsdatablad för dem, eller konvertera de säkerhetsdatablad de har till ett annat språk.
Vem kan arbeta i programvaran?
Tack vare den användarvänliga och intuitiva miljön lämpar sig programvaran inte bara för dem som har erfarenhet av att skapa säkerhetsdatablad, utan även för nybörjare utan kunskaper om kemikalielagstiftning.
Vad kan programvaran hjälpa till med?
SBLCore är ett omfattande verktyg som hjälper dig att skapa ett säkerhetsdatablad i 27 språkversioner, etikettdesign, generera UFI-kod och en anmälan till PCN-portalen. Programvaran säkrar också arkiveringen av alla säkerhetsdatablad och deras underlag och övervakar säkerhetsdatabladets lagstiftningsmässiga riktighet och aktualitet. En viktig funktion är den automatiska klassificeringen av produkten, som programvaran beräknar från indata.
Vad ingår i programvaran?
Programvaran innehåller en egen databas över ämnen med harmoniserad klassificering enligt bilaga VI till CLP-förordningen och ämnen, för vilka exponeringsgränser har fastställts för arbetsmiljön. Den innehåller också en sökfunktion för ämnen på ECHA, som gör det möjligt att importera ämnet direkt från ECHA-databasen till programvarudatabasen. Den innehåller också en databas med tillgängliga exponeringsgränser för enskilda stater. Programvaran innehåller också en databas med fraser i alla tillgängliga språkversioner.
Vanliga frågor

Vill du veta mer om programvaran SBLCore?

Se våra kunders vanligaste frågor och våra svar på dem.

För skolor och lärare

SBLCore Edu

Kostnadsfri programvarulicens för elever och lärare vid auktoriserade skolor för undervisnings- och studiesyften. SBLCore Edu har samma funktioner som SBLCore Blue, men kan inte användas för kommersiella ändamål. Dataexporten är begränsad.

Skulle programvaran SBLCore inte ha tillräckligt nyttjande för dig, eller har du inte möjlighet att hantera säkerhetsdatabladen själv?

Utnyttja vår tjänst för att skapa säkerhetsdatablad

Vi erbjuder professionell behandling av säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning och andra tjänster relaterade till deras skapande. Tjänsten är tillgänglig såväl som programvaran för 36 stater i 27 språkversioner.

Kunder som redan har använt våra tjänster

Gå med i mer än 750 företag som redan har använt våra produkter eller tjänster till sin fulla belåtenhet.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Vi erbjuder lösningar inom skapande och hantering av säkerhetsdatablad. Vi hanterar den övergripande administrationen i samband med skapande, klassificering och arkivering av säkerhetsdatablad. Programvaran SBLCore är utformad för alla tillverkare, importörer, distributörer och andra användare av kemikalier och blandningar.

Behöver du råd?

Håll kontakten

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tjeckiska Republiken

CRN: 04278968
Momsnr.: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-post: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förstå våra besökares beteende så att vi kan erbjuda dem innehåll enligt deras preferenser.

Mer om cookies ×
Funktionella cookies
Denna webbplats använder nödvändiga cookies, som är avgörande för att den ska fungera korrekt. Det kommer att säkerställa korrekt visning av sidan, möjliggöra inlämning av formulär och liknande nödvändiga funktioner. Dessa tekniska cookies kan inte stängas av.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
sblcore_cc www.sblcore.se 1 år Lagrar användarens samtycke till användningen av cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.se Session Lagrar information om användarens session. SBLCore s.r.o.
Analytiska cookies
Vi använder analytiska cookies för att utvärdera prestandan på vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att spåra antalet besök, trafikkällor och användarbeteende på vår webbplats – till exempel tar vi reda på vilken information de letar efter och vilken information som är viktigast för dem. Denna information hjälper oss att optimera webbplatsen och förbättra våra tjänster.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_ga www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
Marknadsföringskakor
Marknadsföringscookies används för att visa relevanta annonser baserat på dina preferenser. Detta personliga innehåll, som används av våra partners, kan visas på olika webbplatser. Om du inte väljer dessa cookies kommer antalet annonser inte att ändras, men de kommer inte längre att anpassas efter dina intressen.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_gcl_au www.sblcore.se 3 månader Den använder Google AdSense för att experimentera med effektiviteten av annonsering på webbplatser som använder deras tjänster. Google