Skydd av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Vi är medvetna om vikten av skydd av personuppgifter och våra kunders integritet, och därför, när vi lagrar och behandlar dina personuppgifter, fortsätter vi i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser, särskilt med Europaparlamentets allmänna förordning och rådet (EU) nr 2016/679 om skydd av fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (nedan kallad ”GDPR”), med lag nr 101/2000 Coll., om skydd av personuppgifter, i ändrad lydelse, med lag nr 127/2005 Coll., om elektronisk kommunikation , och vidare enligt relevanta bestämmelser i civillagen.

Denna information om behandlingen av personuppgifter är giltig och gäller från och med 2018-05-25.

Information om oss och kontaktuppgifter:

SBLCore s.r.o., ID-nummer: 042 78 968, med säte på Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Prag 9, registrerat i handelsregistret som förs av kommundomstolen i Prag, sektion C, bilaga 245258

E-post: blanka@sblcore.com

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt, men en del av dina uppgifter är nödvändiga för ingående av avtal och fullgörande av skyldigheter. Vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss i första hand i syfte att tillhandahålla våra tjänster och produkter, fakturering, såväl som för internt bruk, för marknadsförings- och affärsändamål, eller för insamling av anspråk eller bedömning av betalningsmoralen.

Vilka uppgifter och för vilket ändamål vi behandlar:

 1. I syfte att ingå och efterföljande fullgöra det relevanta avtalet, inklusive hantering av dina eventuella anspråk från bristfällig prestation, behandlar vi:

  kundens för- och efternamn, e-postadress, telefon

  Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är i första hand fullgörandet av det aktuella avtalet och samtidigt fullgörandet av våra rättsliga skyldigheter enligt lagbestämmelser som reglerar rättigheter och skyldigheter i samband med bokföring.

  Tillhandahållande av personuppgifter för detta ändamål är en förutsättning för ingående och fullgörande av avtalet och kräver inte samtycke till behandling av personuppgifter. Om personuppgifter inte lämnas till oss kan vi inte ingå avtalet och fullgöra det korrekt.

 2. I syfte att hävda anspråk som härrör från oss i samband med eller härrörande från det relevanta avtalet som ingåtts, behandlar vi:

  kundens för- och efternamn, e-postadress, telefon

  Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Vi behöver inte ditt samtycke för att lämna personuppgifter.

 3. För direktmarknadsföringsändamål (d.v.s. skicka ett erbjudande relaterat till en tjänst eller produkt som tillhandahölls till dig som en del av fullgörandet av det relevanta avtalet), behandlar vi:

  kundens för- och efternamn, e-postadress, telefon

  Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Vi behöver inte ditt samtycke för att lämna personuppgifter, men du kan å andra sidan uttrycka att du inte håller med om denna behandling.

 4. I syfte att skicka annan affärs- och marknadskommunikation behandlar vi:

  kundens för- och efternamn, e-postadress, telefon

  Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke från kunden eller kundens kontaktperson. För att behandla dina personuppgifter för detta ändamål behöver vi ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst.

Vid behandling av dina personuppgifter sker inget automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter:

Vi behåller dina personuppgifter under kontraktsförhållandets varaktighet och därefter under en period av 4 år efter dess upphörande, eller under den period som är nödvändig för korrekt utövande av våra rättsliga anspråk som härrör från det relevanta avtalet.

För direktmarknadsföringsändamål lagrar vi personuppgifter så länge avtalsförhållandet varar och därefter under en period av 2 år efter det att det upphört.

I syfte att skicka andra kommersiella och marknadsföringsmeddelanden behåller vi personuppgifter så länge ditt samtycke varar.

Om du begär radering av dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter inom 1 månad från leveransen av en sådan begäran; detta gäller dock inte om vi kan behålla dina uppgifter på grundval av våra legitima intressen (särskilt i syfte att upprätthålla rättigheter från det relevanta avtalet) eller på annan rättslig grund och för annat ändamål enligt tillämpliga lagbestämmelser.

Till vem vi överför dina uppgifter:

Vi kommer att förse dig med en uppdaterad lista över tredje parter till vilka vi kan överföra dina personuppgifter på din begäran skickad till vår kontakt-e-postadress nedan.

Dina personuppgifter överförs inte utanför EU.

Hur vi säkerställer säkerhet vid behandling av data:

Vi lägger stor vikt vid säkerhetspolicy inom företaget, medarbetarnas sekretess, efterlevnad av interna riktlinjer och val av avtalspartner.

Vilka rättigheter har du mot oss:

 • rätten att begära tillgång till personuppgifter och information om deras behandling,
 • rätten att rätta eller radera personuppgifter,
 • rätten att begränsa databehandling,
 • rätt till dataportabilitet,
 • rätten att invända mot databehandling,
 • rätten att lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Office for Protection of Personal Data of the Tjeckien, med huvudkontor på Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7).

Du kan kontakta kontaktmejlen med eventuella frågor angående behandlingen av personuppgifter.

SBLCore logo

Vi erbjuder lösningar inom skapande och hantering av säkerhetsdatablad. Vi hanterar den övergripande administrationen i samband med skapande, klassificering och arkivering av säkerhetsdatablad. Programvaran SBLCore är utformad för alla tillverkare, importörer, distributörer och andra användare av kemikalier och blandningar.

Behöver du råd?

Håll kontakten

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tjeckiska Republiken

CRN: 04278968
Momsnr.: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-post: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.7.1

Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förstå våra besökares beteende så att vi kan erbjuda dem innehåll enligt deras preferenser.

Mer om cookies ×
Funktionella cookies
Denna webbplats använder nödvändiga cookies, som är avgörande för att den ska fungera korrekt. Det kommer att säkerställa korrekt visning av sidan, möjliggöra inlämning av formulär och liknande nödvändiga funktioner. Dessa tekniska cookies kan inte stängas av.
Cookie Domän Giltighetstid Beskrivning Bearbetare
sblcore_cc www.sblcore.se 1 år Lagrar användarens samtycke till användningen av cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.se Sessioner Lagrar information om användarens session. SBLCore s.r.o.
Analytiska cookies
Vi använder analytiska cookies för att utvärdera prestandan på vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att spåra antalet besök, trafikkällor och användarbeteende på vår webbplats – till exempel tar vi reda på vilken information de letar efter och vilken information som är viktigast för dem. Denna information hjälper oss att optimera webbplatsen och förbättra våra tjänster.
Cookie Domän Giltighetstid Beskrivning Bearbetare
_ga www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
Marknadsföringskakor
Marknadsföringscookies används för att visa relevanta annonser baserat på dina preferenser. Detta personliga innehåll, som används av våra partners, kan visas på olika webbplatser. Om du inte väljer dessa cookies kommer antalet annonser inte att ändras, men de kommer inte längre att anpassas efter dina intressen.
Cookie Domän Giltighetstid Beskrivning Bearbetare
_gcl_au www.sblcore.se 3 månader Använder Google AdSense för att experimentera med effektiviteten av reklam på webbplatser som använder deras tjänster. Google