Skapande av säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad utan krångel

Upprättande av säkerhetsdatablad och relaterade aktiviteter

Vi erbjuder professionell behandling av säkerhetsdatablad enligt gällande lagstiftning för 36, främst europeiska, länder i 27 språkversioner. Dina säkerhetsdatablad kommer att uppfylla alla legislativa krav.

Tjänst för utarbetande av säkerhetsdatablad

skapande och översättning av ett säkerhetsdatablad för 36 länder

kontroll av ämnenas aktualitet och den resulterande klassificeringen

analys av lagstiftningsskyldigheter

beräkning av klassificeringen av blandningen baserat på receptet

design och kontroll av etiketter

UFI-koder och meddelanden till PCN-portalen

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta våra specialister

Tjänsternas omfattning

Vilka tjänster vi tillhandahåller

Säkerhetsdatablad

Vi kommer att skapa säkerhetsdatablad för totalt 36 stater i 27 språkversioner. Vi kontrollerar att ämnena och hela produkten är korrekt klassificerade och uppmärksammar om eventuella brister. Vi föreslår uppföljningssteg och definierar ytterligare skyldigheter enligt kemikalielagstiftningen, t.ex. anmälningsskyldigheter och innehåll i etiketten.

UFI och PCN-portalen

Vi kommer att kontrollera om problematiken kring UFI och PCN direkt berör dig. Vi kommer att ge dig professionell hjälp i enlighet med gällande lagstiftning och ge allt från direkt rådgivning, genom registrering i PCN-portalen, skapande av UFI, till efterföljande produkt anmälan.

Detergenter

Vi hjälper dig att uppfylla de lagstadgade kraven för tvätt- och rengöringsmedel. Vi tar fram säkerhetsdatablad, etikettdesign och datablad i enlighet med tvätt- och rengöringsmedelsförordningen. Vi rapporterar tvätt- och rengöringsmedel till PCN-portalen på dina vägnar.

Tillgängliga stater och språkversioner

SBLCore finns på 27 språk

En av de viktigaste fördelarna med vår tjänst är att vi kan skapa säkerhetsdatablad för alla europeiska stater. Vi tillhandahåller säkerhetsdatablad för 36 länder, främst från EU, i totalt 27 språkversioner.
Förhandsvisning av exempel på säkerhetsdatablad

Efterlevnad av lagstiftningsskyldigheter

Vet du vilka skyldigheter som gäller för dig?

Ett av de vanliga problemen vi stöter på är en bristfällig förståelse för den verkliga omfattningen av de skyldigheter som våra kunder måste uppfylla. De får vanligtvis bara reda på det på grundval av kontroll från de behöriga myndigheterna och utsätter sig därför omedvetet för risk för sanktioner.

Vilka skyldigheter gäller säkerhetsdatabladet?
Säkerhetsdatabladet används för att förmedla information om produktens farlighet i distributionskedjan. Samtidigt instruerar det hur man hanterar en sådan produkt. Det skapas av tillverkaren av ämnet, importören och nedströmsanvändaren eller distributören. Säkerhetsdatabladets format och innehåll anges i REACH. Säkerhetsdatabladet skall upprättas på det officiella språket i destinationslandet.
Vilka skyldigheter gäller etiketten?
Liksom säkerhetsdatabladet måste etiketten också vara på det officiella språket i destinationslandet. Informationen måste överensstämma med informationen i säkerhetsdatabladet. Innehållet i etiketten varierar också beroende på vilken typ av användning produkten har.
När uppstår skyldigheten att anmäla blandningen?
Blandningar som är farliga för människors hälsa eller fysiska faror ska märkas med en UFI-kod och rapporteras till PCN-portalen som förvaltas av europeiska byrån ECHA. Varje stat får dock fastställa ytterligare steg som ska uppfyllas i samband med anmälan, t.ex. anmälningsavgifter.
Hur ser säkerhetsdatabladet ut?
Säkerhetsdatabladet har ett exakt format som inom EU anges av bilagan II till REACH. Det består av 16 sektioner, vars namn är fasta på alla EU-språk, så det är inte möjligt att skapa en enkel översättning. Dessutom definieras vilken information varje sektion ska innehålla. Den bör skrivas tydligt och kortfattat. Icke-europeiska länder regleras av sin egen nationella lagstiftning.
Vad måste ingå i etiketten?
Produktetiketten skapas på grundval av sektion 2.2 i säkerhetsdatabladet. Det är viktigt att se till att säkerhetsdatabladet och etiketten överensstämmer, eftersom informationen måste vara identisk.
Hur ser UFI ut och var listas det?
Den unika formuleringsidentifieraren UFI är en obligatorisk del av etiketten och måste vara i läsbar och outplånlig form. Förkortningen "UFI" är uniform, den är oföränderlig på alla språk i Europeiska unionen och föregår själva koden, som alltid är 16 tecken lång. Således ges koden sedan i format<b>UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3</b>.
Vill du ha kontroll över dina säkerhetsdatablad? Letar du efter ett enkelt verktyg som hjälper dig med detta?

Prova vår programvara SBLCore för att skapa och hantera säkerhetsdatablad

Har du redan någon erfarenhet med säkerhetsdatablad? Programvaran SBLCore påskyndar ditt arbete avsevärt jämfört med manuell bearbetning av säkerhetsdatablad. SBLCore minimerar risken för ett felhanterat säkerhetsdatablad och en lång sökning efter lagstiftningsändringar. Samtidigt har du kontroll över både dina säkerhetsdatablad och alla dokument relaterade till dem.

Kunder som redan har använt våra tjänster

Gå med i mer än 750 företag som redan har använt våra produkter eller tjänster till sin fulla belåtenhet.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Vi erbjuder lösningar inom skapande och hantering av säkerhetsdatablad. Vi hanterar den övergripande administrationen i samband med skapande, klassificering och arkivering av säkerhetsdatablad. Programvaran SBLCore är utformad för alla tillverkare, importörer, distributörer och andra användare av kemikalier och blandningar.

Behöver du råd?

Håll kontakten

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tjeckiska Republiken

CRN: 04278968
Momsnr.: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-post: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förstå våra besökares beteende så att vi kan erbjuda dem innehåll enligt deras preferenser.

Mer om cookies ×
Funktionella cookies
Denna webbplats använder nödvändiga cookies, som är avgörande för att den ska fungera korrekt. Det kommer att säkerställa korrekt visning av sidan, möjliggöra inlämning av formulär och liknande nödvändiga funktioner. Dessa tekniska cookies kan inte stängas av.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
sblcore_cc www.sblcore.se 1 år Lagrar användarens samtycke till användningen av cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.se Session Lagrar information om användarens session. SBLCore s.r.o.
Analytiska cookies
Vi använder analytiska cookies för att utvärdera prestandan på vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att spåra antalet besök, trafikkällor och användarbeteende på vår webbplats – till exempel tar vi reda på vilken information de letar efter och vilken information som är viktigast för dem. Denna information hjälper oss att optimera webbplatsen och förbättra våra tjänster.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_ga www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.se 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
Marknadsföringskakor
Marknadsföringscookies används för att visa relevanta annonser baserat på dina preferenser. Detta personliga innehåll, som används av våra partners, kan visas på olika webbplatser. Om du inte väljer dessa cookies kommer antalet annonser inte att ändras, men de kommer inte längre att anpassas efter dina intressen.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_gcl_au www.sblcore.se 3 månader Den använder Google AdSense för att experimentera med effektiviteten av annonsering på webbplatser som använder deras tjänster. Google